Terfenylföreningar (Terphenyl Compounds)

Terfenylföreningar

Föreningar bestående av bensenringar kopplade till varandra i antingen ortho-, meta- eller para-positioner. Tillåtna är eventuella substitutioner, men ringfusion till någon av bensenringarna är inte tillåtet.

Förklaring på engelska

Compounds consisting of benzene rings linked to each other in either ortho, meta or para positions. Permitted are any substitutions, but ring fusion to any of the benzene rings is not allowed.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Compounds, Terphenyl; Triphenyl Compounds; Compounds, Triphenyl

Svensk term Terfenylföreningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Compounds, Terphenyl; Triphenyl Compounds; Compounds, Triphenyl
Engelsk term Terphenyl Compounds
MESH ID D013730

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.