Teriparatid (Teriparatide)

Teriparatid

En polypeptid som består av 1-34 aminosyrafragmentet av humant paratyroidhormon, den biologiskt aktiva N-terminala regionen. Acetatformen ges genom intravenös infusion vid differentialdiagnostik av HYPOPARATHYROIDISM och PSEUDOHYPOPARATHYROIDISM. (Reynolds JEF (Ed): Martindale: Den extra farmakopén (elektronisk version). Micromedex, Inc, Englewood, Co, 1995)

Förklaring på engelska

A polypeptide that consists of the 1-34 amino-acid fragment of human PARATHYROID HORMONE, the biologically active N-terminal region. The acetate form is given by intravenous infusion in the differential diagnosis of HYPOPARATHYROIDISM and PSEUDOHYPOPARATHYROIDISM. (Reynolds JEF(Ed): Martindale: The Extra Pharmacopoeia (electronic version). Micromedex, Inc, Englewood, CO, 1995)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: hPTH (1-34); Human Parathyroid Hormone (1-34); Parathar; Teriparatide Acetate; Forteo

Svensk term Teriparatid
Synonym på svenska
Synonym på engelska hPTH (1-34); Human Parathyroid Hormone (1-34); Parathar; Teriparatide Acetate; Forteo
Engelsk term Teriparatide
MESH ID D019379

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.