Terminalvård (Terminal Care)

Terminalvård

Medicinsk och omvårdnad av patienter i terminalstadiet av en sjukdom.

Förklaring på engelska

Medical and nursing care of patients in the terminal stage of an illness.

Synonym, svenska: Vård i livets slutskede

Synonym, engelska: Care, Terminal; End of Life Care; End-Of-Life Care; Care, End-Of-Life; End-Of-Life Cares

Svensk term Terminalvård
Synonym på svenska Vård i livets slutskede
Synonym på engelska Care, Terminal; End of Life Care; End-Of-Life Care; Care, End-Of-Life; End-Of-Life Cares
Engelsk term Terminal Care
MESH ID D013727

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.