Terpener (Terpenes)

Terpener

En klass av föreningar som består av upprepade 5-kolenheter av HEMITERPENES.

Förklaring på engelska

A class of compounds composed of repeating 5-carbon units of HEMITERPENES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Terpenoids; Terpene; Terpenoid; Isoprenoids; Isoprenoid

Svensk term Terpener
Synonym på svenska
Synonym på engelska Terpenoids; Terpene; Terpenoid; Isoprenoids; Isoprenoid
Engelsk term Terpenes
MESH ID D013729

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.