Test Anxiety Scale (Test Anxiety Scale)

Test Anxiety Scale

Ett självrapporterande test bestående av föremål som rör fruktan och oro för att ta tester och fysiologisk aktivitet, såsom hjärtfrekvens, svettning etc., före, under och efter tester.

Förklaring på engelska

A self-reporting test consisting of items concerning fear and worry about taking tests and physiological activity, such as heart rate, sweating, etc., before, during, and after tests.

Synonym, svenska: Examensångest, skala

Synonym, engelska: Scale, Test Anxiety; Scales, Test Anxiety; Test Anxiety Scales; Test Anxiety Questionnaire; Questionnaire, Test Anxiety; Questionnaires, Test Anxiety; Test Anxiety Questionnaires

Svensk term Test Anxiety Scale
Synonym på svenska Examensångest, skala
Synonym på engelska Scale, Test Anxiety; Scales, Test Anxiety; Test Anxiety Scales; Test Anxiety Questionnaire; Questionnaire, Test Anxiety; Questionnaires, Test Anxiety; Test Anxiety Questionnaires
Engelsk term Test Anxiety Scale
MESH ID D013732

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.