Testikel (Testis)

Testikel

Den manlig gonaden som innehåller två funktionella delar: SEMINIFEROUS TUBULES för produktion och transport av manlig könsceller (SPERMATOGENES) och det interstitiella facket som innehåller LEYDIG-CELLER som producerar ANDROGENER.

Förklaring på engelska

The male gonad containing two functional parts: the SEMINIFEROUS TUBULES for the production and transport of male germ cells (SPERMATOGENESIS) and the interstitial compartment containing LEYDIG CELLS that produce ANDROGENS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Testicles; Testicle; Testes

Svensk term Testikel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Testicles; Testicle; Testes
Engelsk term Testis
MESH ID D013737

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.