Testikelhormoner (Testicular Hormones)

Testikelhormoner

Hormoner som produceras i testikel.

Förklaring på engelska

Hormones produced in the testis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hormones, Testicular

Svensk term Testikelhormoner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hormones, Testicular
Engelsk term Testicular Hormones
MESH ID D013735

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.