Testikeltorsion (Spermatic Cord Torsion)

Testikeltorsion

Vridningen av SPERMATIC CORD på grund av en anatomisk abnormitet som lämnade TESTIS mobil och dinglande i pungen. Den initiala effekten av testikeltorsion är obstruktion av venös retur. Beroende på varaktigheten och graden av sladdrotation varierar testikelsymtom från ÖDEM till avbruten artärflöde och testikelsmärta. Om blodflödet till testikel frånvarande i 4 till 6 h, kan SPERMATOGENES vara permanent förlorad.

Förklaring på engelska

The twisting of the SPERMATIC CORD due to an anatomical abnormality that left the TESTIS mobile and dangling in the SCROTUM. The initial effect of testicular torsion is obstruction of venous return. Depending on the duration and degree of cord rotation, testicular symptoms range from EDEMA to interrupted arterial flow and testicular pain. If blood flow to testis is absent for 4 to 6 h, SPERMATOGENESIS may be permanently lost.

Synonym, svenska: Testikelvridning; Torsio testis; Testistorsion; Pungvred

Synonym, engelska: Spermatic Cord Torsions; Torsion, Spermatic Cord; Torsions, Spermatic Cord; Torsion Of Testicular Cord; Testicular Torsion; Testicular Torsions; Torsion, Testicular; Torsions, Testicular

Svensk term Testikeltorsion
Synonym på svenska Testikelvridning; Torsio testis; Testistorsion; Pungvred
Synonym på engelska Spermatic Cord Torsions; Torsion, Spermatic Cord; Torsions, Spermatic Cord; Torsion Of Testicular Cord; Testicular Torsion; Testicular Torsions; Torsion, Testicular; Torsions, Testicular
Engelsk term Spermatic Cord Torsion
MESH ID D013086

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.