Teststickor (Reagent Strips)

Teststickor

Smala materialstycken impregnerade eller täckta med ett ämne som används för att producera en kemisk reaktion. Remsorna används för att upptäcka, mäta, producera etc. andra ämnen. (Från Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

Narrow pieces of material impregnated or covered with a substance used to produce a chemical reaction. The strips are used in detecting, measuring, producing, etc., other substances. (From Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska: Mätstickor; Reagensstickor

Synonym, engelska: Reagent Strip; Strip, Reagent; Strips, Reagent

Svensk term Teststickor
Synonym på svenska Mätstickor; Reagensstickor
Synonym på engelska Reagent Strip; Strip, Reagent; Strips, Reagent
Engelsk term Reagent Strips
MESH ID D011934

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.