Tetanustoxin (Tetanus Toxin)

Tetanustoxin

Protein syntetiserat av CLOSTRIDIUM TETANI som en enda kedja av ~ 150 kDa med 35% sekvensidentitet till BOTULINUMTOXIN som klyvs till en ljus och en tung kedja som är länkade med en enda disulfidbindning. Tetanolysin är den hemolytiska och tetanospasmin är den neurotoxiska principen. Toxinet orsakar störningar av de hämmande mekanismerna i CNS, vilket möjliggör okontrollerad nervös aktivitet, vilket leder till dödliga KONVULSIONER.

Förklaring på engelska

Protein synthesized by CLOSTRIDIUM TETANI as a single chain of ~150 kDa with 35% sequence identity to BOTULINUM TOXIN that is cleaved to a light and a heavy chain that are linked by a single disulfide bond. Tetanolysin is the hemolytic and tetanospasmin is the neurotoxic principle. The toxin causes disruption of the inhibitory mechanisms of the CNS, thus permitting uncontrolled nervous activity, leading to fatal CONVULSIONS.

Synonym, svenska: Tetanospasmin

Synonym, engelska: Toxin, Tetanus; Tetanus Toxins; Toxins, Tetanus; Clostridium tetani Toxin; Toxin, Clostridium tetani; Clostridial Neurotoxin; Neurotoxin, Clostridial

Svensk term Tetanustoxin
Synonym på svenska Tetanospasmin
Synonym på engelska Toxin, Tetanus; Tetanus Toxins; Toxins, Tetanus; Clostridium tetani Toxin; Toxin, Clostridium tetani; Clostridial Neurotoxin; Neurotoxin, Clostridial
Engelsk term Tetanus Toxin
MESH ID D013744

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.