Tetrabenazin (Tetrabenazine)

Tetrabenazin

Ett läkemedel som tidigare använts som en antipsykotisk och behandling av olika rörelserubbningar. Tetrabenazin blockerar upptag av neurotransmittor i adrenerga lagringsvesiklar och har använts som en högaffinitetsmärkning för vesikeltransportsystemet.

Förklaring på engelska

A drug formerly used as an antipsychotic and treatment of various movement disorders. Tetrabenazine blocks neurotransmitter uptake into adrenergic storage vesicles and has been used as a high affinity label for the vesicle transport system.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nitoman; Xenazine

Svensk term Tetrabenazin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nitoman; Xenazine
Engelsk term Tetrabenazine
MESH ID D013747

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.