Tetracyklinresistens (Tetracycline Resistance)

Tetracyklinresistens

Nonsusceptibility av bakterier till verkan av TETRACYKLIN som hämmar aminoacyl-tRNA bindning till 30S ribosomala subenheten under proteinsyntesen.

Förklaring på engelska

Nonsusceptibility of bacteria to the action of TETRACYCLINE which inhibits aminoacyl-tRNA binding to the 30S ribosomal subunit during protein synthesis.

Synonym, svenska: Resistens mot tetracyklin

Synonym, engelska

Svensk term Tetracyklinresistens
Synonym på svenska Resistens mot tetracyklin
Synonym på engelska
Engelsk term Tetracycline Resistance
MESH ID D013753

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.