Tetradekanoylforbolacetat (Tetradecanoylphorbol Acetate)

Tetradekanoylforbolacetat

En phorbol ester finns i CROTON OIL med mycket effektiv tumörfrämjande aktivitet. Det stimulerar syntesen av både DNA och RNA.

Förklaring på engelska

A phorbol ester found in CROTON OIL with very effective tumor promoting activity. It stimulates the synthesis of both DNA and RNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acetate, Tetradecanoylphorbol; 12-O-Tetradecanoyl Phorbol 13-Acetate; 12 O Tetradecanoyl Phorbol 13 Acetate; 13-Acetate, 12-O-Tetradecanoyl Phorbol; Phorbol 13-Acetate, 12-O-Tetradecanoyl; Phorbol Myristate Acetate; Acetate, Phorbol Myristate; Myristate Acetate, Phorbol; 12-Myristoyl-13-acetylphorbol; 12 Myristoyl 13 acetylphorbol; Tetradecanoylphorbol Acetate, 4a alpha-Isomer; Tetradecanoylphorbol Acetate, 4a alpha Isomer

Svensk term Tetradekanoylforbolacetat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acetate, Tetradecanoylphorbol; 12-O-Tetradecanoyl Phorbol 13-Acetate; 12 O Tetradecanoyl Phorbol 13 Acetate; 13-Acetate, 12-O-Tetradecanoyl Phorbol; Phorbol 13-Acetate, 12-O-Tetradecanoyl; Phorbol Myristate Acetate; Acetate, Phorbol Myristate; Myristate Acetate, Phorbol; 12-Myristoyl-13-acetylphorbol; 12 Myristoyl 13 acetylphorbol; Tetradecanoylphorbol Acetate, 4a alpha-Isomer; Tetradecanoylphorbol Acetate, 4a alpha Isomer
Engelsk term Tetradecanoylphorbol Acetate
MESH ID D013755

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.