Tetraetylammoniumföreningar (Tetraethylammonium Compounds)

Tetraetylammoniumföreningar

Ammoniakföreningar som består av en ammoniumkatjon där den centrala kväveatomen är bunden till fyra etylgrupper.

Förklaring på engelska

Quaternary ammonium compounds that consist of an ammonium cation where the central nitrogen atom is bonded to four ethyl groups.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Compounds, Tetraethylammonium; Tetrylammonium; Tetramon

Svensk term Tetraetylammoniumföreningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Compounds, Tetraethylammonium; Tetrylammonium; Tetramon
Engelsk term Tetraethylammonium Compounds
MESH ID D013757

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.