Tetraetylbly (Tetraethyl Lead)

Tetraetylbly

En mycket giftig förening som används som bensintillsats. Det orsakar akut toxisk psykos eller kronisk förgiftningar vid inandning eller absorberas genom hud.

Förklaring på engelska

A highly toxic compound used as a gasoline additive. It causes acute toxic psychosis or chronic poisoning if inhaled or absorbed through the skin.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Lead, Tetraethyl; Tetraethyllead

Svensk term Tetraetylbly
Synonym på svenska
Synonym på engelska Lead, Tetraethyl; Tetraethyllead
Engelsk term Tetraethyl Lead
MESH ID D013756

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.