Tetrafenylborat (Tetraphenylborate)

Tetrafenylborat

En anjonisk förening som används som reagens för bestämning av kalium-, ammonium-, rubidium- och cesiumjoner. Det kopplar också bort oxidativ fosforylering och bildar komplex med biologiska material och används i biologiska analyser.

Förklaring på engelska

An anionic compound that is used as a reagent for determination of potassium, ammonium, rubidium, and cesium ions. It also uncouples oxidative phosphorylation and forms complexes with biological materials, and is used in biological assays.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tetraphenylboron; Kalignost; Tetraphenylboron Sodium; Sodium, Tetraphenylboron; Tetraphenylborate Sodium Salt; Sodium Salt, Tetraphenylborate; Sodium Tetraphenylborate; Tetraphenylborate, Sodium; Tetraphenylborate, Potassium Salt; Potassium Salt Tetraphenylborate; Tetraphenylborate, Ammonium Salt; Ammonium Salt Tetraphenylborate; Tetraphenylborate, Barium Salt (2:1)

Svensk term Tetrafenylborat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tetraphenylboron; Kalignost; Tetraphenylboron Sodium; Sodium, Tetraphenylboron; Tetraphenylborate Sodium Salt; Sodium Salt, Tetraphenylborate; Sodium Tetraphenylborate; Tetraphenylborate, Sodium; Tetraphenylborate, Potassium Salt; Potassium Salt Tetraphenylborate; Tetraphenylborate, Ammonium Salt; Ammonium Salt Tetraphenylborate; Tetraphenylborate, Barium Salt (2:1)
Engelsk term Tetraphenylborate
MESH ID D013775

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.