Tetragastrin (Tetragastrin)

Tetragastrin

L-tryptofyl-L-metionyl-L-aspartyl-L-fenylalaninamid. Den C-terminala tetrapeptid av gastrin. Det är det minsta peptidfragmentet av gastrin som har samma fysiologiska och farmakologiska aktivitet som gastrin.

Förklaring på engelska

L-Tryptophyl-L-methionyl-L-aspartyl-L-phenylalaninamide. The C-terminal tetrapeptide of gastrin. It is the smallest peptide fragment of gastrin which has the same physiological and pharmacological activity as gastrin.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: AOC-Tetrapeptide; AOC Tetrapeptide; CCK (30-33); CCK-4; Gastrin Tetrapeptide; Tetrapeptide, Gastrin; Cholecystokinin 4; Cholecystokinin-Tetrapeptide; Cholecystokinin Tetrapeptide; CKK-4; AOC-Tetragastrin; AOC Tetragastrin; Cholecystokinin (30-33)

Svensk term Tetragastrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska AOC-Tetrapeptide; AOC Tetrapeptide; CCK (30-33); CCK-4; Gastrin Tetrapeptide; Tetrapeptide, Gastrin; Cholecystokinin 4; Cholecystokinin-Tetrapeptide; Cholecystokinin Tetrapeptide; CKK-4; AOC-Tetragastrin; AOC Tetragastrin; Cholecystokinin (30-33)
Engelsk term Tetragastrin
MESH ID D013758

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.