Tetrahydrofolatdehydrogenas (Tetrahydrofolate Dehydrogenase)

Tetrahydrofolatdehydrogenas

Ett enzym av oxidoreduktasklassen som katalyserar reaktionen 7,8-dihyrofolat och NADPH för att ge 5,6,7,8-tetrahydrofolat och NADPH+, vilket producerar reducerat folat för aminosyrametabolism, purinringsyntes och bildandet av deoxytymidinmonofosfat. Metotrexat och andra folsyraantagonister som används som kemoterapeutiska läkemedel verkar genom att hämma detta enzym. (Dorland, 27:e uppl) EC 1.5.1.3.

Förklaring på engelska

An enzyme of the oxidoreductase class that catalyzes the reaction 7,8-dihyrofolate and NADPH to yield 5,6,7,8-tetrahydrofolate and NADPH+, producing reduced folate for amino acid metabolism, purine ring synthesis, and the formation of deoxythymidine monophosphate. Methotrexate and other folic acid antagonists used as chemotherapeutic drugs act by inhibiting this enzyme. (Dorland, 27th ed) EC 1.5.1.3.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dehydrogenase, Tetrahydrofolate; Folic Acid Reductase; Acid Reductase, Folic; Reductase, Folic Acid; Dihydrofolate Dehydrogenase; Dehydrogenase, Dihydrofolate; Dihydrofolate Reductase; Reductase, Dihydrofolate

Svensk term Tetrahydrofolatdehydrogenas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dehydrogenase, Tetrahydrofolate; Folic Acid Reductase; Acid Reductase, Folic; Reductase, Folic Acid; Dihydrofolate Dehydrogenase; Dehydrogenase, Dihydrofolate; Dihydrofolate Reductase; Reductase, Dihydrofolate
Engelsk term Tetrahydrofolate Dehydrogenase
MESH ID D013762

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.