Tetrahydroisokinoliner (Tetrahydroisoquinolines)

Tetrahydroisokinoliner

En grupp isokinoliner i vilka den kväveinnehållande ringen protoneras. De härrör från den icke-enzymatiska Pictet-Spengler-kondensationen av KATEKOLAMINER med ALDEHYDER.

Förklaring på engelska

A group of ISOQUINOLINES in which the nitrogen containing ring is protonated. They derive from the non-enzymatic Pictet-Spengler condensation of CATECHOLAMINES with ALDEHYDES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tetrahydro-Isoquinolines; Tetrahydro Isoquinolines; 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolines; Tetrahydro-Isoquinoline; Tetrahydro Isoquinoline

Svensk term Tetrahydroisokinoliner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tetrahydro-Isoquinolines; Tetrahydro Isoquinolines; 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolines; Tetrahydro-Isoquinoline; Tetrahydro Isoquinoline
Engelsk term Tetrahydroisoquinolines
MESH ID D044005

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.