Tetrahydrokortison (Tetrahydrocortisone)

Tetrahydrokortison

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Tetrahydrokortison
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Tetrahydrocortisone
MESH ID D013761

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.