Tetrahydronaftalener (Tetrahydronaphthalenes)

Tetrahydronaftalener

Delvis mättade 1,2,3,4-tetrahydronaftalenföreningar.

Förklaring på engelska

Partially saturated 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene compounds.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tetralins

Svensk term Tetrahydronaftalener
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tetralins
Engelsk term Tetrahydronaphthalenes
MESH ID D013764

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.