Tetrahydropapaverolin (Tetrahydropapaveroline)

Tetrahydropapaverolin

En leukomain (djuralkaloid) bildad i hjärna och lever från dopamin och L-dopa; det kan vara inblandat i psykiatriska problem.

Förklaring på engelska

A leukomaine (animal alkaloid) formed in brain and liver from dopamine and L-dopa; it may be implicated in psychiatric problems.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tetrahydroxypapaveroline; Norlaudanosoline

Svensk term Tetrahydropapaverolin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tetrahydroxypapaveroline; Norlaudanosoline
Engelsk term Tetrahydropapaveroline
MESH ID D013765

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.