Tetrahymena pyriformis (Tetrahymena pyriformis)

Tetrahymena pyriformis

En art av ciliatprotozoer som används i stor utsträckning i genforskning.

Förklaring på engelska

A species of ciliate protozoa used extensively in genetic research.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tetrahymena pyriformi; pyriformi, Tetrahymena

Svensk term Tetrahymena pyriformis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tetrahymena pyriformi; pyriformi, Tetrahymena
Engelsk term Tetrahymena pyriformis
MESH ID D013769

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.