Tetraisopropylpyrofosfamid (Tetraisopropylpyrophosphamide)

Tetraisopropylpyrofosfamid

N, N ‘, N”, N”‘-tetraisopropylpyrofosfamid. En specifik hämmare av pseudokolinesteraser. Det används ofta experimentellt för att avgöra om pseudo- eller acetylkolinesteraser är involverade i en enzymatisk process.

Förklaring på engelska

N,N’,N”,N”’-Tetraisopropylpyrophosphamide. A specific inhibitor of pseudocholinesterases. It is commonly used experimentally to determine whether pseudo- or acetylcholinesterases are involved in an enzymatic process.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Iso-OMPA; Iso OMPA

Svensk term Tetraisopropylpyrofosfamid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Iso-OMPA; Iso OMPA
Engelsk term Tetraisopropylpyrophosphamide
MESH ID D013770

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.