Tetrakain (Tetracaine)

Tetrakain

En potent lokalbedövning av estertypen som används för yt- och ryggbedövning.

Förklaring på engelska

A potent local anesthetic of the ester type used for surface and spinal anesthesia.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tetrakain; Amethocaine; Dicaine; Pontocaine; Tetrracaine Hydrochloride; Hydrochloride, Tetrracaine; Tetracaine Monohydrochloride; Ametop; Pantocaine

Svensk term Tetrakain
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tetrakain; Amethocaine; Dicaine; Pontocaine; Tetrracaine Hydrochloride; Hydrochloride, Tetrracaine; Tetracaine Monohydrochloride; Ametop; Pantocaine
Engelsk term Tetracaine
MESH ID D013748

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.