Tetrakloretylen (Tetrachloroethylene)

Tetrakloretylen

Ett klorerat kolväte som används som ett industriellt lösningsmedel och kylvätska i elektriska transformatorer. Det är ett potentiellt cancerframkallande ämne.

Förklaring på engelska

A chlorinated hydrocarbon used as an industrial solvent and cooling liquid in electrical transformers. It is a potential carcinogen.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tetrachloroethene; Tetrachlorethylene; Perchlorethylene; Perchloroethylene

Svensk term Tetrakloretylen
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tetrachloroethene; Tetrachlorethylene; Perchlorethylene; Perchloroethylene
Engelsk term Tetrachloroethylene
MESH ID D013750

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.