Tetraklorvinfos (Tetrachlorvinphos)

Tetraklorvinfos

En organofosfatkolinesterashämmare som används som insekticid. Det har låg däggdjurstoxicitet. (Från Merck Index [publikationstyp], 11: e uppl)

Förklaring på engelska

An organophosphate cholinesterase inhibitor that is used as an insecticide. It has low mammalian toxicity. (From Merck Index, 11th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stirofos; Gardona; Rabon

Svensk term Tetraklorvinfos
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stirofos; Gardona; Rabon
Engelsk term Tetrachlorvinphos
MESH ID D013751

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.