Tetraloner (Tetralones)

Tetraloner

En grupp TETRAHYDRONAPHTALENES innehållande ett keto-syre.

Förklaring på engelska

A group of TETRAHYDRONAPHTHALENES containing a keto oxygen.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Tetraloner
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Tetralones
MESH ID D044024

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.