Tetrametylfenylendiamin (Tetramethylphenylenediamine)

Tetrametylfenylendiamin

Används i blankett [publikationstyp] av hydroklorid som reagens i analytisk kemi tekniker.

Förklaring på engelska

Used in the form of the hydrochloride as a reagent in ANALYTICAL CHEMISTRY TECHNIQUES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Wurster’s Blue; Blue, Wurster’s; Wursters Blue; Wurster’s Reagent; Reagent, Wurster’s; Wurster Reagent; Wursters Reagent; Wurster Blue; Blue, Wurster

Svensk term Tetrametylfenylendiamin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Wurster’s Blue; Blue, Wurster’s; Wursters Blue; Wurster’s Reagent; Reagent, Wurster’s; Wurster Reagent; Wursters Reagent; Wurster Blue; Blue, Wurster
Engelsk term Tetramethylphenylenediamine
MESH ID D013772

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.