Tetramisol (Tetramisole)

Tetramisol

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nilverm

Svensk term Tetramisol
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nilverm
Engelsk term Tetramisole
MESH ID D013773

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.