Tetraplegi (Quadriplegia)

Tetraplegi

Allvarlig eller fullständig förlust av motorisk funktion i alla fyra extremiteterna som kan bero på HJÄRNSJUKDOMAR; RYGGMÄRGSSJUKDOMAR; PERIFERA NERVSYSTEMET; NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR; eller sällan muskelsjukdomar. Det locked-in-syndrom kännetecknas av tetraplegi i kombination med kranialmuskelförlamning. Medvetande sparas och den enda kvarhållna frivilliga motorisk aktivitet kan vara begränsade ögonrörelser. Detta tillstånd orsakas vanligtvis av en lesion i övre hjärnstammen som skadar de nedåtgående kortikospinal- och kortico-bulbar-kanalerna.

Förklaring på engelska

Severe or complete loss of motor function in all four limbs which may result from BRAIN DISEASES; SPINAL CORD DISEASES; PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM DISEASES; NEUROMUSCULAR DISEASES; or rarely MUSCULAR DISEASES. The locked-in syndrome is characterized by quadriplegia in combination with cranial muscle paralysis. Consciousness is spared and the only retained voluntary motor activity may be limited eye movements. This condition is usually caused by a lesion in the upper BRAIN STEM which injures the descending cortico-spinal and cortico-bulbar tracts.

Synonym, svenska: Spastisk tetraplegi; Kvadriplegi; Tetrapares

Synonym, engelska: Quadriplegias; Tetraplegia; Tetraplegias; Spastic Quadriplegia; Quadriplegia, Spastic; Quadriplegias, Spastic; Spastic Quadriplegias; Spastic Tetraplegia; Spastic Tetraplegias; Tetraplegia, Spastic; Tetraplegias, Spastic; Quadriparesis; Quadripareses; Flaccid Quadriplegia; Flaccid Quadriplegias; Quadriplegia, Flaccid; Quadriplegias, Flaccid; Flaccid Tetraplegia; Flaccid Tetraplegias; Tetraplegia, Flaccid; Tetraplegias, Flaccid; Paralysis, Spinal, Quadriplegic

Svensk term Tetraplegi
Synonym på svenska Spastisk tetraplegi; Kvadriplegi; Tetrapares
Synonym på engelska Quadriplegias; Tetraplegia; Tetraplegias; Spastic Quadriplegia; Quadriplegia, Spastic; Quadriplegias, Spastic; Spastic Quadriplegias; Spastic Tetraplegia; Spastic Tetraplegias; Tetraplegia, Spastic; Tetraplegias, Spastic; Quadriparesis; Quadripareses; Flaccid Quadriplegia; Flaccid Quadriplegias; Quadriplegia, Flaccid; Quadriplegias, Flaccid; Flaccid Tetraplegia; Flaccid Tetraplegias; Tetraplegia, Flaccid; Tetraplegias, Flaccid; Paralysis, Spinal, Quadriplegic
Engelsk term Quadriplegia
MESH ID D011782

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.