Tfii transkriptionsfaktorer (Tfii transcription factors)

Tfii transkriptionsfaktorer

De så kallade allmänna transkriptionsfaktorer som binder till RNA POLYMERASE II och som krävs för att initiera transkription. De inkluderar TFIIA; TFIIB; TFIID; TFIIE; TFIIF; TFIIH; TFII-I; och TFIIJ. In vivo binder de uppenbarligen i en ordnad flerstegsprocess och/eller kan blankett [publikationstyp] ett stort preinitieringskomplex som kallas RNA-polymeras II-holoenzym.

Förklaring på engelska

The so-called general transcription factors that bind to RNA POLYMERASE II and that are required to initiate transcription. They include TFIIA; TFIIB; TFIID; TFIIE; TFIIF; TFIIH; TFII-I; and TFIIJ. In vivo they apparently bind in an ordered multi-step process and/or may form a large preinitiation complex called RNA polymerase II holoenzyme.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: TFII Transcription Factors

Svensk term Tfii transkriptionsfaktorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska TFII Transcription Factors
Engelsk term Tfii transcription factors
MESH ID D019473

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.