Tfiii transkriptionsfaktorer (Tfiii transcription factors)

Tfiii transkriptionsfaktorer

Faktorer som binder till RNA POLYMERASE III och hjälp vid transkription. De inkluderar monteringsfaktorerna TFIIIA och TFIIIC och initieringsfaktorn TFIIIB. Alla kombineras för att blankett [publikationstyp] ett preinitieringskomplex vid promotorn som styr bindningen av RNA POLYMERASE III.

Förklaring på engelska

Factors that bind to RNA POLYMERASE III and aid in transcription. They include the assembly factors TFIIIA and TFIIIC and the initiation factor TFIIIB. All combine to form a preinitiation complex at the promotor that directs the binding of RNA POLYMERASE III.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: TFIII Transcription Factors; Factors, TFIII Transcription

Svensk term Tfiii transkriptionsfaktorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska TFIII Transcription Factors; Factors, TFIII Transcription
Engelsk term Tfiii transcription factors
MESH ID D019474

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.