Thermoproteaceae (Thermoproteaceae)

Thermoproteaceae

En familj av THERMOPROTEALES bestående av styva stavar med variabel längd utan septa. De växer antingen kemolitoautotrofiskt eller genom svavelandning. De fyra släktena är: PYROBACULUM; THERMOPROTEUS; Caldivirga; och Thermocladium. (Från Bergeys Manual of Systematic Bakteriologi, 2d ed)

Förklaring på engelska

A family of THERMOPROTEALES consisting of variable length rigid rods without septa. They grow either chemolithoautotrophically or by sulfur respiration. The four genera are: PYROBACULUM; THERMOPROTEUS; Caldivirga; and Thermocladium. (From Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Thermoproteaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Thermoproteaceae
MESH ID D019624

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.