Thy-1-antigener (Thy-1 Antigens)

Thy-1-antigener

En grupp ytbundna differentieringsantigener, bland de första att påvisas på tymocyter och T-lymfocyter. De identifierades ursprungligen i möss, men finns också hos andra arter, inklusive människan. An tigenerna uttrycks på hjärnnervceller och andra celler.

Förklaring på engelska

A group of differentiation surface antigens, among the first to be discovered on thymocytes and T-lymphocytes. Originally identified in the mouse, they are also found in other species including humans, and are expressed on brain neurons and other cells.

Synonym, svenska: CD90-antigener; Thy-1.2 antigen; Thy-1.1 antigen

Synonym, engelska: Thy 1 Antigens; CD90 Antigens; CD90 Antigen; Antigen, CD90; Antigens, CD90; Thy-1 Antigen; Antigen, Thy-1; Thy 1 Antigen; Antigens, Thy-1; Antigens, Thy 1; Thy-1.2 Antigen; Antigen, Thy-1.2; Thy 1.2 Antigen; Thy-1.1 Antigen; Antigen, Thy-1.1; Thy 1.1 Antigen

Svensk term Thy-1-antigener
Synonym på svenska CD90-antigener; Thy-1.2 antigen; Thy-1.1 antigen
Synonym på engelska Thy 1 Antigens; CD90 Antigens; CD90 Antigen; Antigen, CD90; Antigens, CD90; Thy-1 Antigen; Antigen, Thy-1; Thy 1 Antigen; Antigens, Thy-1; Antigens, Thy 1; Thy-1.2 Antigen; Antigen, Thy-1.2; Thy 1.2 Antigen; Thy-1.1 Antigen; Antigen, Thy-1.1; Thy 1.1 Antigen
Engelsk term Thy-1 Antigens
MESH ID D018800

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.