TI-plasmider (Plant Tumor-Inducing Plasmids)

TI-plasmider

Plasmider som kodar för proteiner som inducerar PLANT TUMÖRER. Det mest anmärkningsvärda exemplet på en växttumörinducerande plasmid är Ti-plasmiden som finns associerad med AGROBACTERIUM TUMEFACIENS.

Förklaring på engelska

Plasmids coding for proteins which induce PLANT TUMORS. The most notable example of a plant tumor inducing plasmid is the Ti plasmid found associated with AGROBACTERIUM TUMEFACIENS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Plant Tumor Inducing Plasmids; Plasmid, Plant Tumor-Inducing; Plasmids, Plant Tumor-Inducing; Tumor-Inducing Plasmid, Plant; Tumor-Inducing Plasmids, Plant; Ti Plasmid; Plant Tumor-Inducing Plasmid; Plant Tumor Inducing Plasmid; Ti Plasmids; Plasmid, Ti; Plasmids, Ti; Ti Plasmid, Agrobacterium tumefaciens

Svensk term TI-plasmider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Plant Tumor Inducing Plasmids; Plasmid, Plant Tumor-Inducing; Plasmids, Plant Tumor-Inducing; Tumor-Inducing Plasmid, Plant; Tumor-Inducing Plasmids, Plant; Ti Plasmid; Plant Tumor-Inducing Plasmid; Plant Tumor Inducing Plasmid; Ti Plasmids; Plasmid, Ti; Plasmids, Ti; Ti Plasmid, Agrobacterium tumefaciens
Engelsk term Plant Tumor-Inducing Plasmids
MESH ID D036741

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.