Tiazolidinedioner (Thiazolidinediones)

Tiazolidinedioner

TIAZOLER med två ketooxygener. Medlemmar är insulin-sensibiliserande medel som övervinner INSULINRESISTENS genom aktivering av peroxisomproliferatoraktiverad receptorgamma (PPAR-gamma).

Förklaring på engelska

THIAZOLES with two keto oxygens. Members are insulin-sensitizing agents which overcome INSULIN RESISTANCE by activation of the peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPAR-gamma).

Synonym, svenska: Glitazoner

Synonym, engelska: Glitazones

Svensk term Tiazolidinedioner
Synonym på svenska Glitazoner
Synonym på engelska Glitazones
Engelsk term Thiazolidinediones
MESH ID D045162

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.