Tibet (Tibet)

Tibet

En autonom region belägen i Centralasien, inom Kina.

Förklaring på engelska

An autonomous region located in central Asia, within China.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Tibet
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Tibet
MESH ID D018609

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.