Tid- och platsanhopning (Space-Time Clustering)

Tid- och platsanhopning

Ett statistiskt signifikant överskott av fall av en sjukdom, förekommer inom ett begränsat rymdtidskontinuum.

Förklaring på engelska

A statistically significant excess of cases of a disease, occurring within a limited space-time continuum.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Clustering, Space-Time; Clusterings, Space-Time; Space Time Clustering; Space-Time Clusterings

Svensk term Tid- och platsanhopning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Clustering, Space-Time; Clusterings, Space-Time; Space Time Clustering; Space-Time Clusterings
Engelsk term Space-Time Clustering
MESH ID D013029

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.