Tidig diagnos (Early Diagnosis)

Tidig diagnos

Metoder för att bestämma hos patienter natur av en sjukdom eller störning i sitt tidiga stadium av progression. Generellt förbättrar tidig diagnos PROGNOS och behandlingsresultat.

Förklaring på engelska

Methods to determine in patients the nature of a disease or disorder at its early stage of progression. Generally, early diagnosis improves PROGNOSIS and TREATMENT OUTCOME.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Diagnosis, Early; Early Detection of Disease; Disease Early Detection

Svensk term Tidig diagnos
Synonym på svenska
Synonym på engelska Diagnosis, Early; Early Detection of Disease; Disease Early Detection
Engelsk term Early Diagnosis
MESH ID D042241

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.