Tidig pedagogisk intervention (Educational early intervention)

Tidig pedagogisk intervention

Åtgärder och utbildningsprogram för förbättrad utveckling och inlärningsförmåga hos barn och ungdomar som har handikapp, som är i riskzonen för att utveckla handikapp eller som har speciell begåvning. Hit hör t ex program som utformats för att förhindra handikappande tillstånd hos barn och familjebaserade program som utformats för att påverka funktionsförmågan hos barn med speciella behov.

Förklaring på engelska

Procedures and programs that facilitate the development or skill acquisition in infants and young children who have disabilities, who are at risk for developing disabilities, or who are gifted. It includes programs that are designed to prevent handicapping conditions in infants and young children and family-centered programs designed to affect the functioning of infants and children with special needs. (From Journal of Early Intervention, Editorial, 1989, vol. 13, no. 1, p. 3; A Discursive Dictionary of Health Care, prepared for the U.S. House of Representatives Committee on Interstate and Foreign Commerce, 1976)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Educational Early Intervention; Intervention, Educational Early; Early Intervention (Education); Intervention, Early (Education); Early Intervention, Education; Education Early Intervention; Intervention, Education Early; Early Intervention Education; Education, Early Intervention; Intervention Education, Early; Head Start Program; Head Start Programs; Program, Head Start

Svensk term Tidig pedagogisk intervention
Synonym på svenska
Synonym på engelska Educational Early Intervention; Intervention, Educational Early; Early Intervention (Education); Intervention, Early (Education); Early Intervention, Education; Education Early Intervention; Intervention, Education Early; Early Intervention Education; Education, Early Intervention; Intervention Education, Early; Head Start Program; Head Start Programs; Program, Head Start
Engelsk term Educational early intervention
MESH ID D018479

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.