Tie-2-receptor (TIE-2 Receptor)

Tie-2-receptor

Ett TIE-receptortyrosinkinas som nästan uteslutande finns på ENDOTELCELLER. Det krävs för både normal embryonal vaskulär utveckling (NEOVASKULARISERING, FYSIOLOGISK) och tumörangiogenes (NEOVASKULARISERING, PATOLOGISK).

Förklaring på engelska

A TIE receptor tyrosine kinase that is found almost exclusively on ENDOTHELIAL CELLS. It is required for both normal embryonic vascular development (NEOVASCULARIZATION, PHYSIOLOGIC) and tumor angiogenesis (NEOVASCULARIZATION, PATHOLOGIC).

Synonym, svenska: Receptor, TIE-2

Synonym, engelska: Receptor, TIE 2; TIE-2 Receptor; TIE2 Tyrosine Kinase; Tyrosine Kinase, TIE2; TIE-2 Receptor Tyrosine Kinase; TIE 2 Receptor Tyrosine Kinase; Tek Receptor; Receptor, Tek; Tie2 Receptor; Receptor, Tie2; TIE-2-RTK; Angiopoietin Receptor Tie-2; Angiopoietin Receptor Tie 2; Receptor Tie-2, Angiopoietin; Tie-2, Angiopoietin Receptor

Svensk term Tie-2-receptor
Synonym på svenska Receptor, TIE-2
Synonym på engelska Receptor, TIE 2; TIE-2 Receptor; TIE2 Tyrosine Kinase; Tyrosine Kinase, TIE2; TIE-2 Receptor Tyrosine Kinase; TIE 2 Receptor Tyrosine Kinase; Tek Receptor; Receptor, Tek; Tie2 Receptor; Receptor, Tie2; TIE-2-RTK; Angiopoietin Receptor Tie-2; Angiopoietin Receptor Tie 2; Receptor Tie-2, Angiopoietin; Tie-2, Angiopoietin Receptor
Engelsk term TIE-2 Receptor
MESH ID D042787

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.