Tie-receptorer (TIE Receptors)

Tie-receptorer

En familj av strukturellt relaterade tyrosinkinasreceptorer som huvudsakligen uttrycks i ENDOTELCELLER och är väsentliga för utveckling av BLODKÄRL (NEOVASKULARISERING, FYSIOLOGISK). Namnet härrör från det faktum att de är tyrosinkinaser som innehåller Ig- och EGF-domäner.

Förklaring på engelska

A family of structurally-related tyrosine kinase receptors that are expressed predominantly in ENDOTHELIAL CELLS and are essential for development of BLOOD VESSELS (NEOVASCULARIZATION, PHYSIOLOGIC). The name derives from the fact that they are tyrosine kinases that contain Ig and EGF domains.

Synonym, svenska: Receptorer, TIE

Synonym, engelska: TIE Receptors; TIE Receptor; Receptor, TIE; TIE Receptor Tyrosine Kinases; TIE Receptor Family; Family, TIE Receptor; Receptor Family, TIE; TIE Receptor Tyrosine Kinase; Receptor Tyrosine Kinase TIE

Svensk term Tie-receptorer
Synonym på svenska Receptorer, TIE
Synonym på engelska TIE Receptors; TIE Receptor; Receptor, TIE; TIE Receptor Tyrosine Kinases; TIE Receptor Family; Family, TIE Receptor; Receptor Family, TIE; TIE Receptor Tyrosine Kinase; Receptor Tyrosine Kinase TIE
Engelsk term TIE Receptors
MESH ID D042764

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.