Tillämpad kinesiologi (Applied Kinesiology)

Tillämpad kinesiologi

Läran om muskler och kroppsrörelser. I holistisk medicin avses rörelsebalansen och samverkan mellan en människas energisystem. Läran har fått sitt namn av uppfinnaren, dr George Goodheart, som beteckning på ett system för tillämpning av muskeltester i diagnostiskt och terapeutiskt syfte inom olika aspekter av hälsovård.

Förklaring på engelska

The study of muscles and the movement of the human body. In holistic medicine it is the balance of movement and the interaction of a person’s energy systems. Applied kinesiology is the name given by its inventor, Dr. George Goodheart, to the system of applying muscle testing diagnostically and therapeutically to different aspects of health care. (Thorsons Introductory Guide to Kinesiology, 1992, p13)

Synonym, svenska: Tillämpad rörelselära

Synonym, engelska: Applied Kinesiology

Svensk term Tillämpad kinesiologi
Synonym på svenska Tillämpad rörelselära
Synonym på engelska Applied Kinesiology
Engelsk term Applied Kinesiology
MESH ID D018953

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.