Tillväxthormonfrisättande hormon (Growth Hormone-Releasing Hormone)

Tillväxthormonfrisättande hormon

En peptid av 44 aminosyror i de flesta arter som stimulerar frisättning och syntes av tillväxthormon. GHRF (eller GRF) syntetiseras av nervceller i ARCUATE NUCLEUS i HYPOTHALAMUS. Efter att släppas ut i hypofysen portal cirkulation, GHRF stimulerar GH release av SOMATOTROPHS i hypofysen.

Förklaring på engelska

A peptide of 44 amino acids in most species that stimulates the release and synthesis of GROWTH HORMONE. GHRF (or GRF) is synthesized by neurons in the ARCUATE NUCLEUS of the HYPOTHALAMUS. After being released into the pituitary portal circulation, GHRF stimulates GH release by the SOMATOTROPHS in the PITUITARY GLAND.

Synonym, svenska: Somatotropinfrisättande hormon; GHRH

Synonym, engelska: Growth Hormone Releasing Hormone; GRF 1-44; Growth Hormone-Releasing Factor 44; Growth Hormone Releasing Factor 44; Somatotropin-Releasing Factor 44; Somatotropin Releasing Factor 44; Somatotropin-Releasing Hormone; Somatotropin Releasing Hormone; Growth Hormone-Releasing Factor; Growth Hormone Releasing Factor; Somatocrinin; Somatoliberin; GHRH 1-44; Human Pancreatic Growth Hormone-Releasing Factor; hpGRF 44

Svensk term Tillväxthormonfrisättande hormon
Synonym på svenska Somatotropinfrisättande hormon; GHRH
Synonym på engelska Growth Hormone Releasing Hormone; GRF 1-44; Growth Hormone-Releasing Factor 44; Growth Hormone Releasing Factor 44; Somatotropin-Releasing Factor 44; Somatotropin Releasing Factor 44; Somatotropin-Releasing Hormone; Somatotropin Releasing Hormone; Growth Hormone-Releasing Factor; Growth Hormone Releasing Factor; Somatocrinin; Somatoliberin; GHRH 1-44; Human Pancreatic Growth Hormone-Releasing Factor; hpGRF 44
Engelsk term Growth Hormone-Releasing Hormone
MESH ID D013007

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.