Tinningben (Temporal Bone)

Tinningben

Endera av ett par sammansatta ben som bildar de laterala (vänster och höger) ytorna och basen på skalle som innehåller hörselorganen. Det är ett stort ben som bildas genom fusion av delar: den skivepitelformade (den utplattade främre överlägsen delen), den tympaniska (den krökta främre underlägsna delen), mastoiden (den oregelbundna bakre delen) och petrous (delen vid basen av skalle).

Förklaring på engelska

Either of a pair of compound bones forming the lateral (left and right) surfaces and base of the skull which contains the organs of hearing. It is a large bone formed by the fusion of parts: the squamous (the flattened anterior-superior part), the tympanic (the curved anterior-inferior part), the mastoid (the irregular posterior portion), and the petrous (the part at the base of the skull).

Synonym, svenska: Os temporale; Temporalben

Synonym, engelska: Bone, Temporal; Temporal Bones; Stylomastoid Foramen

Svensk term Tinningben
Synonym på svenska Os temporale; Temporalben
Synonym på engelska Bone, Temporal; Temporal Bones; Stylomastoid Foramen
Engelsk term Temporal Bone
MESH ID D013701

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.