Tinninglob (Temporal Lobe)

Tinninglob

Nedre laterala delen av hjärnhalvklotet som ansvarar för hörsel-, lukt- och semantisk bearbetning. Den ligger sämre än sidosprickan och främre till OCCIPITAL LOBE.

Förklaring på engelska

Lower lateral part of the cerebral hemisphere responsible for auditory, olfactory, and semantic processing. It is located inferior to the lateral fissure and anterior to the OCCIPITAL LOBE.

Synonym, svenska: Temporallob; Tinninglobsplattan

Synonym, engelska: Lobe, Temporal; Temporal Lobes; Temporal Cortex; Cortex, Temporal; Temporal Cortices; Temporal Region; Region, Temporal; Temporal Regions; Inferior Temporal Gyrus; Gyrus, Inferior Temporal; Temporal Gyrus, Inferior; Brodmann’s Area 20; Area 20, Brodmann’s; Brodmanns Area 20; Brodmann Area 20; Area 20, Brodmann; Anterior Temporal Lobe; Anterior Temporal Lobes; Lobe, Anterior Temporal; Temporal Lobe, Anterior; Temporal Lobes, Anterior; Parainsular Area; Area, Parainsular; Areas, Parainsular; Parainsular Areas; Brodmann Area 52; Area 52, Brodmann; Brodmann’s Area 52; Area 52, Brodmann’s; Brodmanns Area 52; Middle Temporal Gyrus; Gyrus, Middle Temporal; Temporal Gyrus, Middle; Brodmann’s Area 21; Area 21, Brodmann’s; Brodmanns Area 21; Brodmann Area 21; Area 21, Brodmann; Fusiform Gyrus; Gyrus, Fusiform; Brodmann Area 37; Area 37, Brodmann; Lateral Occipitotemporal Gyrus; Gyrus, Lateral Occipitotemporal; Occipitotemporal Gyrus, Lateral; Gyrus Fusiformis; Occipitotemporal Gyrus; Gyrus, Occipitotemporal; Lateral Occipito-Temporal Gyrus; Gyrus, Lateral Occipito-Temporal; Lateral Occipito Temporal Gyrus; Occipito-Temporal Gyrus, Lateral; Brodmann’s Area 37; Area 37, Brodmann’s; Brodmanns Area 37; Temporal Gyrus; Gyrus, Temporal; Planum Polare; Superior Temporal Gyrus; Gyrus, Superior Temporal; Temporal Gyrus, Superior; Brodmann Area 22; Area 22, Brodmann; Brodmann’s Area 22; Area 22, Brodmann’s; Brodmanns Area 22; Gyrus Temporalis Superior; Temporal Operculum; Operculum, Temporal; Temporal Sulcus; Sulcus, Temporal; Brodmann Area 38; Area 38, Brodmann; Brodmann’s Area 38; Area 38, Brodmann’s; Brodmanns Area 38; Inferior Horn of the Lateral Ventricle; Inferior Horn of Lateral Ventricle; Temporal Horn of the Lateral Ventricle; Temporal Horn; Horn, Temporal; Temporal Horns

Svensk term Tinninglob
Synonym på svenska Temporallob; Tinninglobsplattan
Synonym på engelska Lobe, Temporal; Temporal Lobes; Temporal Cortex; Cortex, Temporal; Temporal Cortices; Temporal Region; Region, Temporal; Temporal Regions; Inferior Temporal Gyrus; Gyrus, Inferior Temporal; Temporal Gyrus, Inferior; Brodmann’s Area 20; Area 20, Brodmann’s; Brodmanns Area 20; Brodmann Area 20; Area 20, Brodmann; Anterior Temporal Lobe; Anterior Temporal Lobes; Lobe, Anterior Temporal; Temporal Lobe, Anterior; Temporal Lobes, Anterior; Parainsular Area; Area, Parainsular; Areas, Parainsular; Parainsular Areas; Brodmann Area 52; Area 52, Brodmann; Brodmann’s Area 52; Area 52, Brodmann’s; Brodmanns Area 52; Middle Temporal Gyrus; Gyrus, Middle Temporal; Temporal Gyrus, Middle; Brodmann’s Area 21; Area 21, Brodmann’s; Brodmanns Area 21; Brodmann Area 21; Area 21, Brodmann; Fusiform Gyrus; Gyrus, Fusiform; Brodmann Area 37; Area 37, Brodmann; Lateral Occipitotemporal Gyrus; Gyrus, Lateral Occipitotemporal; Occipitotemporal Gyrus, Lateral; Gyrus Fusiformis; Occipitotemporal Gyrus; Gyrus, Occipitotemporal; Lateral Occipito-Temporal Gyrus; Gyrus, Lateral Occipito-Temporal; Lateral Occipito Temporal Gyrus; Occipito-Temporal Gyrus, Lateral; Brodmann’s Area 37; Area 37, Brodmann’s; Brodmanns Area 37; Temporal Gyrus; Gyrus, Temporal; Planum Polare; Superior Temporal Gyrus; Gyrus, Superior Temporal; Temporal Gyrus, Superior; Brodmann Area 22; Area 22, Brodmann; Brodmann’s Area 22; Area 22, Brodmann’s; Brodmanns Area 22; Gyrus Temporalis Superior; Temporal Operculum; Operculum, Temporal; Temporal Sulcus; Sulcus, Temporal; Brodmann Area 38; Area 38, Brodmann; Brodmann’s Area 38; Area 38, Brodmann’s; Brodmanns Area 38; Inferior Horn of the Lateral Ventricle; Inferior Horn of Lateral Ventricle; Temporal Horn of the Lateral Ventricle; Temporal Horn; Horn, Temporal; Temporal Horns
Engelsk term Temporal Lobe
MESH ID D013702

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.