Tinningmuskel (Temporal Muscle)

Tinningmuskel

En masticatorisk muskel vars verkan stänger käftarna; dess bakre del drar tillbaka underkäken.

Förklaring på engelska

A masticatory muscle whose action is closing the jaws; its posterior portion retracts the mandible.

Synonym, svenska: Temporalmuskel

Synonym, engelska: Muscle, Temporal; Muscles, Temporal; Temporal Muscles

Svensk term Tinningmuskel
Synonym på svenska Temporalmuskel
Synonym på engelska Muscle, Temporal; Muscles, Temporal; Temporal Muscles
Engelsk term Temporal Muscle
MESH ID D013703

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.