Tippbrädetest (Tilt-Table Test)

Tippbrädetest

Ett standard och allmänt accepterat diagnostiskt test som används för att identifiera patienter som har ett vasodepressivt och/eller kardioinhibitoriskt svar som orsak till svimning. (Från Braunwald, hjärtsjukdom, 7: e ed)

Förklaring på engelska

A standard and widely accepted diagnostic test used to identify patients who have a vasodepressive and/or cardioinhibitory response as a cause of syncope. (From Braunwald, Heart Disease, 7th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Test, Tilt-Table; Tilt Table Test

Svensk term Tippbrädetest
Synonym på svenska
Synonym på engelska Test, Tilt-Table; Tilt Table Test
Engelsk term Tilt-Table Test
MESH ID D018667

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.