Tjäror (Tars)

Tjäror

Visköst material bestående av komplexa sammansättningar med hög molekylvikt, utvunna ur destillering av petroleum eller ur den nedbrytande destilleringen av trä eller kol. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4:e uppl.)

Förklaring på engelska

Viscous materials composed of complex, high-molecular-weight compounds derived from the distillation of petroleum or the destructive distillation of wood or coal. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska: Tjära

Synonym, engelska

Svensk term Tjäror
Synonym på svenska Tjära
Synonym på engelska
Engelsk term Tars
MESH ID D013638

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.